سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه سیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
صغری ناظمی تاج الدین –
مهرداد جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تقریبا تمام آنزیم ها پروتئین هستند آنها کاتالیزورهای بیولوژیکی هستندکه باعث سرعتبخشیدن به عملکرد واکنشهای سلولی می شوند به خاطر خصوصیاتمختلف وظایف واکنشها آنها را به شش دسته تقسیم می کنند اوکسیدوریدوکتاز، ترانسفیراز، هیدرولاز، لیاز، ایزومیراز، لیگاز پیش بینی کلاس آنزیم ها از اهمیت ویژه ای در شناسایی اینکه آنزیم جز کدام پروتئین است را دارا است از آنجایی که توالی انزیم ها برخلاف تجزیه و تحلیل تجربی در پیش بینی کلاسهای آنزیمها برای یافتن توالی آنزیمهای جدید روز به روز افزایش می یابد استفاده از روشهای داده کاوی بسیار مفید است درحالیکه دسته بندKNN که یکی از روشهای داده کاوی است زمان طولانی را برای پیش بینی آنزیم ها مصرف می کند که این به صرفه نیست بنابراین برای صرف زمان کمتر در پیش بینی انزیم ها دراین مقاله دو روش دسته بند بیزین پیشنهاد شده است که این روشها به منظور دسته بندی آنزیمها براساس ترکیب آمینه اسیدشان اجرا شده اند و معیارهای کارایی و میزان زمان مصرفی برای اجرای الگوریتم ها نیز مقایسه شده اند که روشهای بیزین زمان اجرای کمتری را نسبت به روش KNN می گیرند.