سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود یزدان پناه – دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی برق
رحمت الله هوشمند –
امین خدابخشیان –
مجید معظمی –

چکیده:

پایداری ولتاژ و فرکانس ازاصولی اساسی درسیستم های قدرت میب اشد درسیستم قدرت خطاها و عوامل ناخواسته ای وجود دارد که اگر ملاحظاتلازم درنظر گرفته نشود این خطاها میتوانند درکل سیستم گسترش یافته و درنهایت باعث فروپاشی سیستم و خاموشی سراسری شوند پیش بینی امکان رخ دادن اختلالات پشت سرهم شناسایی خطاها خطوط دارای اضافه بار و بررسی محدودیت های ولتاژ باسها همه از عواملی هستند که می تواننددرتصمیم گیری برای جلوگیری از ناپایداری درسیستم قدرت مورد استفاده قرارگیرند این مقاله به بررسی دقیق پیش بینی و پیشگیری خاموشی سراسری درسیستم قدرت ۳۹ باس IEEE می پردازد بدینمنظور بعد از شناسایی نقاط آسیب پذیر سیستم توسط اندیسهای آسیب پذیری برای پیشگیری از وقوع خاموشی سراسری زون سوم رله های دیستانس خطوط آسیب پذیر غیرفعال شده و از بارزدایی فرکانسی بهینه استفاده می شود.