سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قناد رضایی – آزمایشگاه پردازش سیگنال و تصویر، گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ت
حمید سلطانیان زاده – آزمایشگاه پردازش سیگنال و تصویر، گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ت
رضا آقایی زاده ظروفی –

چکیده:

در این مقاله به کاربرد فیلتر کالمن توسعه یافته برای حل مساله پیش بینی بلند مدت حمله صرع می پردازیم . هدفاصلی بررسی امکان مدل سازی این سیستم غیر خطی نسبتا پیچیده برای یافتن زمان حملات بعدی است. در این مسیرنتایج بدست آمده نشان می دهد این روش توان ایی بالایی برای شناسایی بلند مدت رفتار سیگنال های مغزی در بیمارانصرعی دارد . همچنین می توان نتیجه گرفت ویژگی های استخراج شده از سیگنال با این روش به خوبی رفتار بلند مدتاین نوع سیستم آشوبناک را توصیف می کند . در واقع نوع آوری این مقاله عمدتا در شناسایی سیگنال های مغزی با هدفاستخراج ویژگی های مناسب در بیماری صرع متمرکز شده است.