سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – استادیار دانشگاه رازی
رشید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
یاسر واثقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی

چکیده:

دراین مقاله پساب ورودی به بخش DAF پالایشگاه کرمانشاه با استفاده ازدستگاه DAF درمقیاس آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرارگرفته است آزمایشات با استفاده از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید PAC و درفشارهای ۲تا۵bar و درسه دوز ۱۵و۲۰و۲۵mg/l انجام شده است که دربهترین حالت درصد حذف COD پساب ۴۲درصد بدست آمده است سپس داده های بدست آمده از آزمایشات با استفادها ز سیستم فازی عصبی مدل گردیده است ضریب همبستگی و خطای RMSE مقادیر پیش بینی شده با استفاده از سیستم فازی عصبی با مقادیر آزمایشگاهی اندازه گیری شده بترتیب ۰/۹۹۹۱و۶/۸×۱۰ -۳ به دست آمده است.