سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام کاکائی لفدانی – کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
عادل پورنعمت رودسری – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
کورش قادری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا مقدم نیا – دانشیار دانشگاه زابل ایران

چکیده:

پیش بینی حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها درمطالعات مهندسی رودخانه و مدیریت صحیح یک حوزه ابریزامری ضروری است هدف ازاین مطالعه پیش بینی ماهانه حجم رسوبات معلق با استفاده از رویکرد استقرایی GMDH و مدل ماشین بردار پشتیبان SVM می باشد همچنین بهترین ترکیب از متغیرهای ورودی با استفاده از آنالیز مولفه اصلی PCA مشخص شده است منطقه مورد مطالعه رودخانه دویرج از رودخانه های مرزی کشور ایران میباشد نتایج حاصل ازتوسعه مدلهای SVM,GMDH حاکی ازعملکرد بالای این دو مدل درپیش بینی حجم رسوبات معلق درمنطقهمورد مطالعه است.