سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش اله دین – کارشناس امور هیدروانفورماتیک
زهرا عصاره – کارشناس مسئول انرژی

چکیده:

بهره برداری بهینه و مناسب ازمنابع آب رودخانه ها بی شک وابسته به دانش و نحوه تغییرات آورد رودخانه ها تغییرات جوی و مسائل انسانی میب اشد لذا پی شبینی جهت مدیریت منابع و مصارف آب از اهمیت بالایی برخوردار است شکی نیست که هرچقدرامکان برنامه ریزی های بلندمدت تر فراهم شود برنامه ریزی های کوتاه مدت نیز به افق بلندمدت نزدیکتر و ضمن انحرافات کمتر بهره برداری از برنامه ریزی مشکلات مدیریت مناطق آب نیز کمتر می گردد حوزه های رودخانه دز کرخه و مارون از مناطق حساس ومهم درکشور ازلحاظ تامین نیاز شرب کشاورزی صنعت و برقابی می باشند از این رو پیش بینی جریان آب این رودخانه ها می توانددرتصمیم گیری های مدیریتی بسیار حائز اهمیت بوده و منافع مالی و ملی قابل توجهی را دربرداشته باشد دردهه های اخیر معرفی سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی کهدرحقیقت توابع مکانی و زمانی ازمتغیرهای هواشناسی هستند و معمولا با اندازه گیری تغییرات نسبی این متغیرها معرفی می شوند به عنوان پیش بینی کننده های پدیده های هیدرولوژیکی تحول عظیمی رادرپیش بینی ها بوجود آورده اند.