سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا شاکری – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیش بینی جریان رودخانه در فصل پاییز یکی از چالشهای مدیریت مخازن است دراین مقاله سعی بر آن است که قابلیت پیش بینی فصل پاییز با استفاده از سیگنالهای اقلیمی بررسی شود ایستگاه مورد بررسی ایستگاه ارمند در بالا دست سد کارون واقع در حوضهکارون ۴ واقع در حوضه کارون است که بیش از ۶۵ درصد حجم آورد سد را تشکیل می دهد سیگنالهای مورد بررسی شامل TNA,SOI,NAO است که با جریان ایستگاه ارمنددر فصل پاییز همبستگی خوبی نشان داده است طول دوره اماری در نظر گرفته شده ۵۰ سال است که ۱۰ سال آخر را به عنوان دوره صحت سنجی در نظر گرفته ایم روش مورد استفاده ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine از جمله روشهای داده محور است که در سالهای اخیر نتایج موفقیت امیز ی از خود نشان داده است. در انتها نیز از روش رگرسیونی تحلیل مولفه اصلی جهت مقایسه استفاده شده است.