سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی وروانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
محمدرضا فلاحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ابوالفضل دلاوری کامیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
مهدی شجاعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری

چکیده:

جریان برگشتی ازجمله عوامل کاهش راندمان درشبکه های آبیاری است بنابراین برآورد آن نقش اساسی در مدیریت شبکه های آبیاری دارد درگذشته این جریان توسط قوانین سرانگشتی محاسبه می شد که حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد جریان ورودی را درنظر گرفته می شد درسالهای اخیر استفادها ز سیستمهای هوشمند مدل های درختی شبکه عصبی و … برای برآورد پدیده های هیدرولوژی افزایش چشمگیری داشته است این مطالعه با هدف امکان استفاده از شبکه های عصبی که از جمله روشهای هوشمند می باشد درپیش بینی جریان برگشتی و مقایسه آن با داده های واقعی به انجام رسید دراین مطالعه از داده های سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ حوزه زهکش سلیمه یا همان طرح آزمایشی شبکه ابیاری و زهکشی دز استفاده شده است ضریب همبستگی ۰٫۹۹۱ بیانگر این مطلب بود که مدل شبکه عصبی مصنوعی با دقت قابل قبولی قادر به پیش بینی جریان برگشتی می باشد.