سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین محمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عباس سیفی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله ازمتامدل کریجینگ برای پیش بینی تولید تجمعی نفت از چاه افقی استفاده شده است درساخت مدل کریجینگ به یک ماتریس کوواریانس مکان محور نیاز است که می بایست براساس داده های نمونه تخمین زده شود نوآوری اصلی دراین مقاله تخمین استوار ماتریس کوواریانس مدل کریجینگ می باشدکه ما آن را دریک مطالعه موردی پیاده سازی کرده ایم این استوارسازی براساس یافتن نزدیکترین ماتریس همبستگی به ماتریس همبستگی نمونه می باشد که به کارگیری آن درمساله ما موجب برازش خوب تابع کوواریانس شده است سپس با افزودن اثرناگت nugget effect به مدل ساخته شده شاهد بهبود درنتایج پیش بینی بودیم