سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قربانی زاده خرازی – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مژده چله مال دزفول نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی صارمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین صارمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تغییر اقلیم واقعیت مهم دنیای امروز است. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب کشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از اثرات تغییر اقلیم، تغییر در توزیع زمانی جریان در رودخانه ها است. در این تحقیق زمان جریان رواناب در رودخانه کارون مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از مدلهای جهانی تغییر اقلیم ( GCM ) و مدل SRM با فرض دو سناریوی تغییر اقلیم، پیش بینی زمان جریان رواناب برای نیم قرن آینده انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در جریان جریان تغییر عمده ای ایجاد خواهد شد و این تغییر حجم جریان از فصل بهار به فصل زمستان انتقال می یابد