سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا مالکی نژاد – کارشناس ارشد، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،
محمدصابر زمزم – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
میثم حکیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیر کب
حسن بخشنده امنیه – استادیار، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در بسیاری از معادن عملیات چالزنی و انفجار به عنوان اولین مرحله خردایش سنگ محسوب می شود. بنابراین پیش بینی ابعاد قطعات حاصل از انفجار نه تنها در دستیابی به طرح انفجاری بهینه بلکه در کاهش هزینه های تولید موثر خواهد بود.مدل های تجربی پیش بینی کننده توزیع اندازه قطعات حاصل از انفجار مانند مدل لارسون، کوز – رم و سوئدیفو توسط محققان مختلف از سال ۱۹۷۰ گسترش یافته اند. در این میان مدل کوز – رم به طور گسترده برای کاربردهای عملی مورداستفاده قرار گرفته است. اما شواهد حاکی از آن است که این مدل بخش دانه ریز توزیع اندازه قطعات را کم تخمین می زند.جهت رفع این نقص مدل های زون پودر شده و دو مولفه ای مطرح شده اند. در این مقاله فرضیات و نحوه پیش بینی توزیع اندازه قطعات حاصل از انفجار با استفاده از این مدل ها ارائه شده است. همچنین نتایج تجزیه سرندی قطعات حاصل از الگویانفجاری معدن سرریز سد گتوند علیا با نتایج حاصل از پیش بینی مدل تجربی زون پودر شده مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل زون پودر شده از قابلیت مناسبی برای پیشبینی توزیع خردشدگی حاصل از انفجار برخوردار است