سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرضیه محمدپور – کارشناس ارشد برق کنترل
سیدمجتبی روحانی – استادیار دانشگاه فردوسی
محسن قانعی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

در سالهای اخیر بررسی های گسترده ای برروی مسئله ی استفاده ی بهینه از منابع آب انجام شده است تهیه ی مدل پیش بینی مصرف میان مدت آب جهت مدیریت مناسب تقاضای آب از آن جمله است میزان مصرف آب در هر شهر تابعی از پارامترهای مختلف از جمله شرایط اقلیمی و جوی مناسبت های فرهنگی، اقتصادی اجتماعی و سطح مصرف گذشته است بنابراین اگر چه پیش بینی میزان مصرف آب بهصورت تحلیلی بسیار مشکل است اما امروز با استفاده از سیستمهای هوشمد مانند شبکه های عصبی مصنوعی می تواند بهعنوان یکگزینه ی راه گشا مطرح شود این مقاله با استفاده از شبکه ی عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا میزان مصرف ماهیانه ی آب شهر مشهد را براساس پارامترهای هواشناسی داده های تاریخی، چگونگی سطح مصرف گذشته و پارامترهای اقتصادی مورد مطالعه و پیش بینی قرار داده است موضوع مورد نظر به دو شیوه کاملا علمی مطالعه و بررسی شد.