سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جوهریان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ، دانشگاه تهران
عباس بابازاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران

چکیده:

برآورد تقاضای بار همواره به عنوان مسئله مهم و تعیین کننده در نحوه برنامه ریزی توسعه بنادر مطرح بوده است. برای پیش بینی میزان بار ورودی و خروجی آینده یک بندر، روشهای مختلف بر پایه آمار و ریاضیات موجود است. با توجه به اهمیت موضوع، صحت سنجی و بررسی میزان تطابق پاسخ ها به واقعیت ضروری است. در این مقاله ، با توجه به در دست بودن اطلاعات مربوط به برآوردهای قبلی بار در بندر تجاری کیش و مقادیر محقق شده بار ورودی و خروجی فعلی در آن، روشهای مختلف برآورد ارزیابی شده و علت بروز اختلاف مورد بررسی قرار گیرد. در انتها با بکارگیری مناسب ترین روش پیش بینی ، تقاضای آینده )افق ۴۱۴۱ ( بار برای بندر تجاری کیش برآورد شده است.