سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
محمود آل مراد جبدرقی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

دستیابی به اهداف اقتصادی درایران ۱۴۰۴ نیازمند عوامل تولید از جمله عامل انرژی است که دارای تاثیر گسترده ای دراقتصاد می باشد به دلیل اهمیت گسترده انرژی دررشد اقتصادی تقاضای انرژی از مسائلمهم پیش روی هراقتصادی است بنابراین لازم است پیش بینی تقاضای انرژی به دلیل پاسخ به تقاضای آینده در اولویت هراقتصادی قرارگیرد. این مطالعه سعی شده است با استفاده از مدل اقتصاد سنجی ARIMA دربازه زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۶ به پیش بینی تقاضای انرژی دربخشهای صنعت کشاورزی خانگی و تجاری و حمل و نقل درایران برای افق زمانی ۱۴۰۴ پرداخته شود مقایسه سهم بخشهای اقتصاد از انرژی نشان میدهد سهم بخش خانگی وتجاری نسبت به سایر بخشها درحال افزایش است نتایج این تحقیق که میزان تقاضای انرژی دراین بخشها را برآورده کرده می تواند درارایه پیشنهادی سیاستی لازم دربخش عرضه انرژی درجهت پاسخگویی به تقاضای انرژی در بخش های مختلف اقتصاد ایران مفید باشد.