سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مونا صفارتلوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آب مورد نیاز با کیفیت مطلوب برای حیات بشر لازم و ضروری می باشد انسانهای ابتدایی به اهمیت آب پی برده بودند به همین دلیل تمدنها پیرامون منابع آبی به وجود آمدند که علاوه بر تامین نیازهای شرب قادر به رفع نیازهای کشاورزی و حمل و نقل بودند آلودگی آب را می توان بصورت وجود ناخالصی درآب دانست بطوریکه استفاده از آن را برای مصارف خاص نامناسب سازد بنابراین کیفیت آب برحسب نوع مصرف مورد نظر آن قابل سنجش است و تعیین کمیت ناخالصی های حل شده و معلق در آب اگرچه گاهی اوقات مفید هستند برای تعریف کامل کیفیت آب کافی نیست دراین تحقیق برخی پارامترهای کیفی از جمله SAR ,Na ,TDs ,Mg ,Ca و SO4 ,Cl HCO3 ,EC و همچنین دبی رودخانه با سیستم شبکه های عصبی مصنوعی مورد بررسی و شبیه سازی قرارگرفته اند داده های مربوط به رودخانه شصت کلاته مربوط به ۲۷ سال آبی می باشد.