سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
کاوه آهنگری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بتن در حین گیرش به علت تولیدگرما در اثرواکنش های هیدراسیون سیمان دچار تغییر شکل می شود این تغییر شکل ها درطولانی مدت ممکن است منجر به ایجاد شکاف در بتن شود بنابراین استفاده از روشی که بتواند به تخمین میزان کرنش در طولانی مدت بپردازد می تواندبسیار مفید باشد دراین مطالعه هر دو روش رگرسیون و شبکه عصبی جهت پیش بینی میزان تغییرات کرنش در بتن بررسی شدند. برای این منظور نمونه بتنی سیلندری شکل ساخته شد که درون آن از ابزار کرنش سنج تار مرتعش مجهز به ترمیستور استفاده شد که توسط داده نگار دما و تغییرات کرنش بتن به طور مستمر بعد از شروع بتن ریزی قرائت شد پارامترهای مورد بررسی زمان برحسب روز و دمای بتن می باشند. بهترین معادله رگرسیون جهت پیش بینی تغییرات کرنش دارای ضریب تعیین ۰/۹۲۹ می باشد.