سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک سراج زاده – استادیار

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از معادلات سینتیکی تبلور مجدد و بازیابی دینامیکی تغییر حالتهای متالوژغیر خطی یکی حین تغییر شکل داغ یک فولاد کم کربن مورد ارزیابی قرار میگیرند .به منظور با حل همزمان معادلات -انتقال حرارت و انرژی میدانهای سرعت و درجه حرارت در حین فرایند فورج داغ پیش بینی شده و توسط آن پیشرفت تبلور مجدد و بازیابی دینامیکی و همچنین تتنش سیلان فلز در حال تغییر شکل محاسبه میشود.به منظور حل معادلات غیر خطی حاصل از مدل ریاضی از روش اجزا محدود و تکنیکهای تکرار مستقیم و نیوتن -رافسون استفاده میشود.مدل ارایه شده قادر است اثر پارامترهای مختلف فرایند فورج از جمله سرعت تغییر شکل دمای اولیه قالب و ضریب انتقال حرارت فصل مشترک را برسینتیک تغییر حالتهای متالورژیکی پیش بینی نماید برای ارزیابی نتایج شبیه سازی مقایسه ای بین نتایج تئوری و آزمایشگاهی تغییرات دما و نیرو تغییر مکان انجام گرفته است مقایسه نتایج تجربی و تئوری مبین صحت نتایج حاصل از شبیه سازی ریاضی می باشد.