سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کلاهی – پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج
علی خانلر خانی – پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

چکیده:

بافت کریستالی بر خواص متفاوتی از فلزات و از جمله شکل پذیری و استحکام انها تاثیر می گذارد و از این جهت پیش بینی بافت کریستالی یک فلز از اهمیت فراوانی برخوردار است. در تحقیق حاضر روی یک فولاد IF نورد داغ شده، نورد سرد در دمای اتاق و با کرنش موثر حدود یک اهمال گردید. بافت کریستالی قبل و بعد از نورد سرد توسط تکنیک پراش الکترون برگشتی(EBSD) مورد مطالعه قرار گرفت که بافت نوردی در نمونه ها در اثر نورد سرد تقویت گردیده بود. به طور همزمان تغییرات بافت کریستالی توسط روابط ریاضی مورد پیش بینی قرار گرفت و تطابق خوبی میان نتایج تجربی و پیش بینی ریاضی مشاهده گردید.