سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میراحمد لشته نشایی – استاد یار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
فرهاد قاصری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گی
صادق ندیمی – کارشناس ارشدسازه های دریایی

چکیده:

امروزه بنادر نقشی تعیین کننده در تعاملات اقتصادی کشور ها ایفا می کنند. بندر انزلی به عنوان یکی از بنادر مهم کشور، از این قاعده مستثنی نبوده وبه منظور افزایش کارآیی و تاثیر مطلوب و پایدار بر سیستم اقتصادی کشور، نیازمند شناخت واقع بینانه ای از شرایط موجود و تعیین و تخمین مناسبی از نیاز های پیش رو می باشد. از طرفی برای تعیین نیاز های آینده یک بندر، برآورد حجم ترافیک زمینی، کشتی و کالای آن، ضروری به نظر م یرسد. در این مقاله، تحولات گذشته موارد فوق و تحولات آتی آن ها در بندر انزلی تا سال ۱۳۹۴ مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. پیش بینی ترافیک بندر متشکل از سه بخش می باشد: حجم کالا به تفکیک محمول ههای گوناگون؛ ترافیک کشتی به تفکیک تناژGRT طول، آبخور و نوع کشتی؛ و ترافیک زمینی. با در دست داشتن این موارد پی شبینی شده، می توان تحلیل و تخمین مناسبی از محدودیت های آتی ظرفیت و همچنین برآورد توسعه فیزیکی مورد نیاز بندر انزلی انجام داد