سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – استادیار ، دانشگاه علم و صنعت ، دانشکد مهندسی راه آهن
محمد سعید یحیی یی – کارشناس مهندسی حمل و نقل ریلی ، دانشگاه علم و صنعت ، دانشکد مهندسی را
نریمان نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی ، دانشگاه علم و صنعت ، دان

چکیده:

در حمل و نقل ریلی مسافری ، ایمنی ، راحتی و سرعت فاکتورهای اصلی باری جذب مسافر هستند . کاهش تاخیرات قطارهای مسافری شرکت رجاء است. همچنین برای تحلیل عوامل تاخیر از تکنیک استخراج قوانین انجمنی استفاده شده است. برای پیش بینی از تکنیک های مختلفی نظیرc andtree ، c5.0 و شبکه های عصبی استفاده گردیده است. ورودی این مدلها روز و ماه حرکت ، مبداء و مقصد قطار در نظر گرفته شده است. این مدلها باری داده های تاخیرات قطارهای مسافری شرکت رجاء از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۷ پیاده سازی شده اند. در نهایت عملکرد هریم از مدلهامورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست امده با یکدیگر مقایسه گردیده اند .این مدلها می توانند به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم ، مدیران را در تصمیم گیری یاری دهند.