سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی پور – کارشناس طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
خدیجه خلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن

چکیده:

دشت بروجن – فرادنبه در استان چهارمحال و بختیاری و در ۶۰ کیلومتری مرکز این استان واقع شده است دراین تحقیق مدل کمی آب زیرزمینی این دشت براساس نتایج مطالعات هیدروژئولوژی تهیه شده و پس از کالیبره کردن و تصدیق این مدل امکان شبیه سازی سناریوهای مختلف انتقال آب از سد چغاخور به این دشت بررسی شده است برای انجام مدلسازی عددی در این مطالعات از مدل GMS استفاده شده که یک رابطه گرافیکی قوی برای نرم افزار MODFLOW می باشد مقایسه نتایج سناریوهای اول و دوم نشان میدهد که در صورت اجرای طرحهای انتقال آب به ایندشت حداکثر افزایش تراز سطح آب نسبت به سناریوهای آینده بدون طرح در مرزهای جنوی مدل برابر ۸ متر در اراضی کوثر برابر ۱/۵ متر و در مرکز شهر بروجن برابر ۴/۵ متر بالغ می گردد با توجه به نتایج مطالعات مدلسازی و اثرات سناریوهای انتقال آب به این دشت امکان تجدید نظر در ممنوعیت حفر چاه در نقاط شرقی و جنوبی این دشت وجود دارد.