سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
امیرجواد مرادلو – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
وحید صداقت – دانشجوی کارشناس ارشدگرایش سازه از دانشگاه زنجان

چکیده:

نفوذپذیری به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در انتقال رطوبت به شمار می رود، در این مقاله طرح های گوناگون با نفوذپذیریهای مختلف مورد آنالیز عددی قرار گرفتند. فرض شده که به طرح ها در دو حالت تند وسریع حرارت اعمال شده است که مشخص شد هر چه روند اعمالحرارت تندتر باشد تاثیر نفوذپذیری در دیاگرام فشار منفذی در طول نمونه بتنی بیشتر است. و در حرارت های بالاتر این تاثیر کمتر می شود. برای آنالیز طرح ها برنامه ی تحلیل جریان همزمان رطوبت وحرارت با استفاده از معادلات حاکم در محیطMATLAB نوشته شده است که اندرکنش رطوبت وحرارت در این برنامه در نظر گرفته شده است