سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه پورحسن آناخاتونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرزین ذکایی آشتیانی –
محمد رحمانی –

چکیده:

هدف اولیه مقاله تولید نانوامولسیون هایی از نوع روغن در آب با استفاده از همگن ساز بسیار فشاربالا به نام ریزسیال ساز با توانایی عملیاتی ۱۰۰۰۰-۴۰۰۰۰psi بوده است لذا از روغن ذرت بهعنوان فاز پخش شده و از توئین -۸۰ به عنوان امولسیفایر استفاده شده است گام بعدی به پیش بینی توزیع اندازه قطره ها پس از ریزسیال سازی امولسیون اختصاص یافته است برای این منظور از مدلموازنه جمعیت به همراه هر دو پدیده شکستن و به هم پیوستن قطره ها استفاده شدهاست همچنین جهت تاثیر دادن تغییرات شدید پارامترهای جریان شبیه سازی CFD جریان در شرایط مختلف با فشارهای عملیاتی متفاوت انجام شده است درنهایت مقایسه میان نتایج شبیه سازی و تجربی در کنار سازگاری مناسب نشان داد افزایش فشار در امولسیون هایی با غلظت های مختلف از روغن تاثیر متفاوتی داشته و توزیع نهایی اندازه قطره ها علاوه بر فشار به نسبت غلظت های امولسیفایر و روغن نیز بستگ یدارد.