سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه پورحسن آناخاتونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
فرزین ذکایی آشتیانی –
محمد رحمانی –

چکیده:

با توجه به اینکه امولسیون ها کاربرد بسیار گسترده ای درصنایع غذایی دارند هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی و عملیاتی درهمگن سازی پرفشار امولسیون های روغن در آب بوده است تولید آزمایشگاهی نانومولسیون ها با استفاده از ریزسیال ساز با قابلیت عملیاتی ۴۰۰۰۰-۱۰۰۰۰psi انجام شده است درادامه جهت فراهم کرد ن دلی برای پیش بینی اندازه قطره ها پس از ریزسیال سازی در سایر شرایط عملیاتی مدلسازی توزیع اندازه قطره ها براساس معادله موازنه جمعیت انجام شده است همچنین جهت تاثیر دادن تغییرات محلی پارامترهای جریان شبیه سازی cfd جریان در محفظه ریزسیال ساز بر اساس معادلات نویر – استوکس و مدل تلاطم k-e انجام شده است درنهایت توزیع اندازه قطره ها درامولسیون هایی با غلظت ها یمختلف روغن پیش بینی شده است مقایسه نتایج تجربی و مدل حاکی از تاثیر گذاری قابل توجه غلظت روغن در راندمان به هم پیوستن قطره ها و توزیع اندازه قطره ها در شرایط عملیاتی ثابت است.