سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کیانی فلاورجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
آزاده احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
منصور گنجی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

افزایش نیازهای آبی ارزش اقتصادی حاصل از بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب و کمبود یا ا فت کیفی منابع اب در دسترس باعث شده است که بهره برداری بهینه از مخازن سدها به عنوان یکی از مسائل مهم در تحلیل سیستم های منابع آب مورد توجه قرارگیرد روشهای مختلف بهینه سازی بمنظور تعیین سیاستهای بهره برداری منابع آب توسعه زیادی یافته است برای بهره برداری بهنگام از سیستم های منابع آب پیش بینی بارش و رواناب در چند ماه آینده و یا فصل ها می تواند لازم و بسیار موثر باشد روشهای مختلفی به منظور پیش بینی رواناب تاکنون مورد استفاده قرارگرفته است این روشها به دنبال روشهای دیگر یا از روشهای آماری استفاده کرده و یا از روشهایی که براساس مدلهای مفهومی هواشناسی پایه ریزی شده اند مورد استفاده قرارگرفته است در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری به منظرو توسعه پیش بینی های کوتاه مدت به بلندمدت در حوزه رودخانههای بزرگ درنقاط مختلف جهان انجام شده است.