سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید مهسافر – فارغ التحصیل مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو GCM رواناب ورودی به دریاچه ارومیه تحت سناریوی گازهای گلخانه ای SRES برای دوره ۲۱۰۰-۲۰۰۰ پیش بینی شده است اطلاعات مورد نیاز شامل درجه حرارت و بارندگی ماهانه در دوره اتی از دو مدل CSIRO,HadCM3 از سری مدلهای گردش عمومی جو تحت سناریوی A2 تامین شده است نتایج ح اکی از افزایش دما برای هر دو مدل به ترتیب ۲/۸ و ۲/۶۵ درجه سانتی گراد و کاهش بارندگی ۱۱و ۴ درصد برای دوره اتی می باشد جهت بررسی تاثیر این تغییرات برروی دبی ورودی به دریاچه با استفاده از شبکه های نروفازی ANFIS و با بررسی ورودیهای مختلف شبیه سازی رواناب ورودی انجام شده است. نتایج خروجی مدلها کاهش رواناب ورودی به دریاچه ارومیه به میزان ۱۳/۵ و ۷/۵ درصد برای دوره اتی نشان میدهند.