سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا تقی راد – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مسعود مقدس تفرشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمدرضا اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

چکیده:

دراین مقاله با بررسی روشهای نوین پیش بینی دینامیکی خطا روشی کاربردی به منظور مدلسازی و تخمین خطای نشتی درهیتر نیروگاه های بخار تدوین گشته است دراین روش مدل ساده ای از سیستم درحالت نامی و درحالت بروز خطا به فرم استاندارد تشخیص خطا ارایهمیگردد سپس با استفاده از تئوری فیلترکالمن به پیش بینی وقوع خطا بصورت دینامیکی پرداخته شده است همچنین دراین مقاله نشان داده شده است که روش پیشنهادی نسبت به عدم قطعیت درمدلسازی بسیار مقاوم بوده و لذا تدوین مدل دینامیکی ساده ای برای سیستم بصورت موثر درپیش بینی خطا کارآمد واقع می شود این ویژگی امکان استفاده از این روش را درموارد بیشماری دراجزا دیگر نیروگاه ها نیز فراهم می سازد به منظور پیاده سازی عملی و تحقیق درکارآمدی روش پیشنههادی مبدل حرارتی نیروگاه های بخار شازند اراک مورد ازمون قرار گرفته و نشان داده شده استکه پس از انجام عملیات مدلسازی این مجموعه نمونه با استفادها زداده های واقعی یک مورد نشتی دران به افق پیش بینی حدود سه ساعت بهتر ازسیستمهای انسانی خواهیم رسید که از لحاظ مدیریت بارشبکه درنیروگاه ها بسیار حائز اهمیت است.