سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمال مشتاق – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو

چکیده:

در راستای اجرای پروژه بهینه سازی شبکه توزیع کرمانشاه و بمنظور طراحی جامع و کامل شبکه توزیع در سال های آتی، پیش بینی بارخانگی، تجاری، روستایی، کشاورزی و … در یکی از فازهای اجرایی پروژه گنجانیده شد. بدلیل انجام هرچه دقیق تر این فاز از پروژه، ضمن بررسی و تست روشهای موجود و معمول پیش بینی بار، این عمل بوسیله شبکه های عصبی نیز انجام گردید و به لحاظ دقت بسیار زیاد روش اخیر نسبت به روش های معمول دیگر، تصمیم گرفته شد که پیش بینی انواع بارهای شبکه توزیع بوسیله شبکه های عصبی صورت گیرد. در این مقاله هدف ارائه روش جدید پیش بینی بار بوسیله شبکه های عصبی است و ضمن برشمردن تعدادی از روشهای معمول، با یک سری داده واقعی مقایسه ای بین روش های موجود و روش ارائه شده انجام می گیرد. در این مقاله همچنین به بررسی یکی از الگوریتم های آموزش شبکه عصبی، که در پیش بینی بار بکار رفته می پردازیم. شبکه عصبی بکار رفته Multi Layer perceptron و الگوریتم استفاده شده Back-propagation Learning rule می باشد. جایابی پستهای توزیع بوسیله شبکه های عصبی و انتخاب مسیر بهینه هوایی و زمینی تغذیه، بوسیله Dynamic-programing بمنظور می نیمم نمودن تلفات و افت ولتاژ فازهای دیگر پروژه بهینه سازی شبکه توزیع هستند که نتایج در مقالات بعدی برای آشنایی علاقمندان ارائه خواهد شد.