سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین پورمحمدی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
آذر عربی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی موسسه تحقیقاتی رایان آب نواور

چکیده:

بارش یکی از اجزای اصلی بیلان منابع آب بوده و پیش بینی آن می تواند در مدیریت تامین آب کشاورزی مدیریت منابع آب موجود در مخازن سدهای استان و … مفید می باشد معمولا پیش بینی بارش بصورت کوتاه مدت و در حد یک تا چند روز براساس پارامترهای هواشناسی صورت پذیرفته و جهت استفاده عمومی و روزمره از طریق رسانه ها اعلام می گردد دراین تحقیق هدف پیش بینی بارش شش ماه آینده در استان خوزستان با استفاده از دل رگرسیون چند متغیره خطی می باشد برای این منظور با توجه به جهت جبهه های ورودی به محدوده استان خوزستان ۳ ایستگاه مبنای اهواز گتوند و بندر ماهشهر انتخاب گردیدند سپس برای هریک از این ایستگاه های مبنا سه ایستگاه پیش بینی کننده نیز انتخاب گردید با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره خطی آمار ایستگاه ها تا ۱ سال قبل استفاده گردید و سپس با استفاده از مدل چند متغیره ساخته شده برای یک تا شش ماه آینده پیش بینی می گردد