سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفر علی مهرابیان – استاد مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی عبدل زاده – استادیار مهندسی مکانیک،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کزمان

چکیده:

کشور ما با قرار داشتن درمحدوده عرض جغرافیایی ۲۵تا۴۵ درجه شمالی درمنطقه مناسبی برای دریافت انرژی خورشیدی قرار دارد دراین تحقیق میزان انرژی خورشیدی دریافتی توسط هندسه های سه بعدی متفاوت با سطوح مستوی و غیرمستوی با استفاده از داده های تشعشعی روی سطح افق گرفته ازسازمان هواشناسی تعیین شده است از فواید این تحقیق می توان به استفاده از نتایج آن درخانه های خورشیدی روشنایی چراغهای راهنمایی و رانندگی و معابر درمناطق بدون الکتریسیته و سیستم های حمل و نقل ریلی جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی درواگنهای مسافری اشاره کرد از روش K-T و اطلاعات تشعشعی روی سطح افق درشهر کرمان برای محسابه انرژی خورشیدی متوسط ماهیانه درروز برا یهندسه های برگزیده استفاده شد میزان انرژی دریافتی روی هندسه های برگزیده با سطح دریافت انرژی یکسان درجهات و ماه های مختلف سال محاسبه و مقایسه شد نتایج نشان داد که هندسه های مختلف با توجه به موقعیت نصبشان درمحل موردنظر انرژی دریافتی متفاوتی را درزمان های مختلف بدست میدهند.