سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه قشلاقی – کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه مهندسی ماشین های
عارف مردانی – استادیار دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه مهندسی ماشین های کشاور
سید محمد حسن کماری زاده – استاد دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی

چکیده:

علیرغم پیگیری شرایط درگیری چرخ و خاک مدل های متعددی برای توصیف این فرایند تدوین شده است. مدل های تجربی یکی از این مدلها می باشد که در این مطالعه جهت پیش بینی مقاومت غلتشی انتخاب و با آزمون های تجربی مقایسه شده است. بروز این نیروی مقاوم در برابر حرکت موجب اتلاف انرژی در تایرها، افزایش مصرف سوخت و رد نهایت کاهش پایداری و طول عمر تایر می گردد بنابراین مدلسازی این نیروی مقاوم موجب صرفه جویی در هزینه و زمان انجام آزمایشات مزرعه ای شده و بازده انرژی را بهبود می بخشد. به منظور ارزیابی اعتبار مدل ویسمر-لوث آزمایشات بااستفاده از یک آزمونگر تک چرخ در محیط انباره خاک صورت گرفته است. در این تحقیق جهت تامین بار عمودی متغیر بر روی چرخ، از یک مکانیزم بادامکی تعیین تعیین شده در آزمونگر تک چرخ استفاده شده است. چرخ غیر محرک در فشار تایر ۳۰۰ kPa (فشاری که در آن تایر تقریبا صلب است) و رد سطوح متفاوت از بارعمودی و سرعت پیشروی ازمایش شده است. مقادیر مقاومت غلتش به دست امده از مدل تجربی ویسمر-لوث در بارهای عمودی و سرعت های پیشروی مشابه با شرایط آرمایشگاهی انجام شد که در هر دو روش بررسی اثر بار دینامیکی بر روی چرخ نشان داد که نحوه تغییرات مقاومت غلتش با تغییرات با عمودی در تمامی سرعت ها هماهنگ بوده ولی میزان تغیراتشان با یکدیگر برابر نبوده است. به عبارتی دیگر کم کردن عمودی روی چرخ یکی از راه های موثر جهت کاهش انرژی اتلافی در چرخها می باشد.