سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دکترای علوم اقتصادی
محمود آل مرادجبدرقی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

گسترش فعالیت های بشری به خصوص فعالیت های اقتصادی و شهرنشینی در طی چند دههی اخیر سبب افزایش خسارت به محیط زیست شده است. گازCO2از جمله گازهای گلخانهای جو زمین بوده که افزایش آن در طی دهه های اخیر به دلیل افرایش فعالیت های تولیدی و اقتصادی سبب گرم شدن کره زمین شده وتغییرات آب و هوایی را سبب شده است. در دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای ایران ۱۴۰۴ در نظر گرفتن مسئله محیط زیست به خصوصآلودگی هوا از اهمیت زیادی برخوردار است. به دلیل محترم شمردن حقوق نسلهای آینده در استفاده از محیط زیست سالم از یک بعد و نیز توجه به اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی انتشار گازCO2از بعد دیگر، کنترل و پیش بینی آلایندگی محیط زیست برای سیاست گذاران و برنامه ریزان کشوری دارای اهمیت زیادی می باشد در این مطالعه سعی شده با استفاده از مدل اقتصاد سنجیARIMA در بازه زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۸۷ به پیش بینی مقدار انتشار گار دی اکسید کربن در ایران برای افق زمانی ۱۴۰۴ پرداخته شود. همچنین سهم هریک سوخت هارا در میزان انتشار گاز دی اکسید کربن مشخص سازد نتایج این تحقیق که مقدار انتشار گاز دی اکسید کربن را پیش بینی کرده، می تواند در ارائه پیشنهادهای سیاستی لازم،جهت کنترل آلودگی زیست محیطی ناشی از انتشار گاز دی اکسید کربن مفید باشد.