سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فروغ ستوده – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه سیستان و بلوچستان
اکبر شاهسوند – استادیار،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی
عبدالرضا صمیمی – دانشیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادقی – استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

باتوجه به اینکه راندمان بازیافت گوگرد درپالایشگاه های نفت و گاز حدود ۹۰درصد می باشد لذا روزانه حدود پانصد تن دی اکسید گوگرد ازطریق واحدهای مذکور درمحیط زیست پراکنده می شود که اثرات سوء زیست محیطی فراوانی به همراه دارد به همنی جهت پیش بینی نحوه انتشار دی اکسید گوگرددرمحیط زیست از اهمیت بسیاری برخوردار است دراین پژوهش ابتدا نسبت به مدلسازی ریاضی دو بعدی انتشارآلاینده موردنظر درمحیط زیست پرداخته و سپس با استفاده از روش تفاضل محدود ضمنی نسبت به حل معادلات دیفرانسیل پاره ای مدل ریاضی فرایند اقدام میگردد به منظور اطمینان از صحت شبیه اسزی های انجام شده ازیک مجموعه داده تجربی که توسط پروفسور ناصحی استادمحترم دانشگاه باث انگلستان دراختیار نویسندگان مقاله قرارگرفته است استفاده می شود نتایج حاصل ازشبیه سازی انجام شده موید آن است که درصورت عدم استفاده از تکنولوژی های نوین جهت کاهش مقدار دی اکسید گوگردبه محیط زیست انتشار بی رویه آلاینده مذکور می تواند باعث زیان های جبران ناپذیر به محیط زیست گردد.