سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود موثقی صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رحمان جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

سرریزهای پلکانی یک روش معمول در سدهای بتنی غلتکی RCC و سدهای کابیونی هستند در سالهای گذشته در مدل های ازمایشگاهی و مدلهای عددی انجا م شده در مورد سرریز های پلکانی بیشتر به سرریزهای پلکانی ساده توجه شده است و به انواع دیگر سرریز از جمله با پله شیب دار کمتر مورد توجه بوده است مطالعات با مدلهای ازمایشگاهی برخلاف روشهای عددی مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی می باشد دراین تحقیق با بهره گیری ا زنرم افزار متلب به تربیت یک شبکه عصبی مصنوعی مناسب جهت محاسبه افت انرژی نسبی در سرریز پلکانی پرداخته می شود دراین تحقیق که با توجه به نتایج ازمایشات چیناراسی ونگوایز ارائه گردیده است به این مسئله پرداخته می شود و با توجه به انجام تستهای مختلف با ساخت شبکه های عصبی با لایه های مخفی و نرونهای متفاوت در نهایت بهترین همبستگی با دولایه مخفی لایه اول با ۸ نرون و لایه دوم ۹ نروم باتابع آزموش LM بدست امده است و تطابق مناسب نتایج حاصل از تربیت شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با نتایج ازمایشگاهی با P-value برای داده های اموزش شبکه ۰٫۹۵۳۶۰۵ و برای داده ای ازمون شبکه ۰٫۸۰۹۷۷ بخوبی ملاحظه شده است.