سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا گلریزضیایی – دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی
حمید صادقی حصار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا
محمد معتمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
میترا ژاله رجبی – دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی

چکیده:

مطالعه حاضر به پیش بینی آلودگی هوای مشهد به گاز منوکسید کربن با استفاده از آمار سری زمانی روزانه سال ۱۳۸۹ و روشهای GARCH و ARCH وarma می پردازد نتایج این تحقیق مدل ARMA3.2 را به عنوان بهترین مدل پیش بینی آلودگی هوا معرفی می نماید ترسیم نقشه آلودگی پراکندگی گاز منوکسید کربن را درمراکز شهری متراکم تر نشان میدهد همچنین برمبنای نتیجه مطالعه کریم زادگان و همکاران ۲۰۰۸ و با درنظر گرفتن نرخ تورم متوسط ۱۹% هزینه هر واحد آلودگی منوکسید کربن درسال ۸۹ برابر ۳۴۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد دراین تحقیق با توجه به بالا بودن سطح آلودگی درپاییز و زمستان اجرای طرح های کوتاه مدت همچون محدود سازی تردد خودروها پیشنهاد می گردد.