سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کرامت قنبری – مدیر HSEشرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

چکیده:

پرتاب ناگهانی زغال و گاز درمعادن یک یازمهمترین پدیده های صنعت زغال سنگ است که دراکثرکشورها مطرح و مشکل ساز بوده است پرتاب ناگهانی زغال و گاز می تواند درعملیات برداشت زغال و گاز بوجود آمده و مشکلات مختلفی ازجمله مرگ کارگران درمعدن باعث شوند براساس نیازهای ایمنی معادن زغال سنگ می بایست تدابیر ضدپرتاب درمعادن زغال را بصورت مداوم مدنظر داشت دراین مقاله هدف پیش بینی احتمال پرتاب زغال درمراحل گشایش یا بازکردن لایه ها هنگام آماده سازی و استخراج از لایه ها براساس اندازه گیری سختی مقاومت لایه زغال سنگ و مقدار تصاعد گاز زغال است براین اساس وضعیت لایه از نظر پرتاب زغال تعیین شده به منظور ایمنی کارکنان هنگام کار درلایه های با خطرپرتاب ناگهانی زغال پیشنهاداتی ارایه می شود.