سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندس یعمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به اهمیت پیش بینی آورد رودخانه ها ، شناسایی متغیرها و عوامل تاثیر گذار و نیز شناسایی مدل مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو درسالهای اخیر روشهای مختلفی جهت برآورد دقیق آورد رودخانه ها موردتوجه پژوهشگران منابع آب قرارگرفته است که از جمله آن ها می توان به روش نوین ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine که برمبنای تئوری آزمایش احتمال استوار است اشاره کرد. در این مقاله با استفاده ازمدل ماشین بردار پشتیبان به پیش بینی آورد فصلی رودخانه کارون در محل ایستگاه هیدرومتری ارمند پرداخته شده است حوضه آبریز کارون دراین ایستگها حجمی حدود ۶۵ درصد آورد رودخانه کارون درمحل سد کارون ۴ را فراهم می کند. متغیرهای مستقل موثر در دوره های پیش بینی را می توان به نوسانات دهه ای اقیانوس آرام PDO درماه مهر و مقدار بارش ماهانه اشاره کرد.