سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانش

چکیده:

حفاری به کمک آتشباری یکی از مرسوم ترین روش های حفاری زیرزمینی است که به طور گسترده برای حفاری تونل ها و فضاهای زیرزمینی به کار می رود. کاربرد مواد منفجره علیرغم نتایج سودمند در افزایش راندمان حفاری، تأثیرات نامطلوبی چون صدای ناهنجار لرزش هوا و زمین، پرتاب سنگ و غیره را به همراه خواهد داشت. یکی از تأثیرات نامطلوب مواد منفجره بخصوص در فاری های زیرزمینی، افزایش فشار جبهه موج هوا به دلیل فشار گازهای ناشی از انفجار مواد م نفجره است که در صورت عدم رعایت اصول ایمنی موجب صدمات زیادی به تأسیسات و تجهیزات موجود و نیروی انسانی شاغل در محدوده نزدیک به انفجار را خواهد داشت. پیش بینی این پدیده می تواند دیدگاه مهمی در طراحی الگوی ا نفجار به مهندسین معدن بدهد. تا کنون مدل های زیادی به منظور پیش بینی موج ضربه ناشی از انفجار درون تونل ها و گالری ها ارائه شده که هدف از این مدل ها برآورد آسیب ها و خسارات وارد بر افراد، تجهیزات یا تأسیساتی که درون تونل و یا به طور فرضی در معرض انفجار هستند، بوده است. در این مقاله مدلی جدید در تخمین سطح فشار هوا در داخل و خارج از سازه های زیرزمینی ارائه شده است. در این مدل تعداد ارامترهای مؤثر بیشتری نسبت به مدل های دیگر استفاده شده که با در نظر گرفتن موقعیت سازه های سطحی و تعیین مقدار خرج مناسب در هر نوبت از آتشباری، امکان انجام انفجاری بدون خسارت را فراهم می آورد.