سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده مرادی – کاشناس گروه هیدرولیک معاونت توسعه سد ونیروگاه سازمان آب و برق خوزستا
بابک شهنی دارابی – رئیس گروه برنامه ریزی تولید معاونت بهره برداری سدو نیروگاه سازمان آب

چکیده:

پس از فروکش سیلابهای بهاری در حوضه دز که اغلب بسیار خطرآفرین و شدید می باشند آب ورودی به مخازن دچار افت می گردد در این میان اغلب سد دز به عنوان تنها سد این حوضه براثر سیل لبریز از آب میشوند و ضروری است تا با دانستن روند روزانه و ورودی آب به مخزن در روزهای آینده نسبت به برنامه ریزی صحیح مخازن اقدام نمود. زیرا این امر از سرریز و ا تلاف انرژی جلوگیری می نماید. لذا با استفاده از فرمول لگاریتمی مربوطه اقدام به روند یابی جریان رودخانه می نماییم. اما ضریب فروکش در فرمول فوق الذکر که نمایانگر روندکاهشی رودخانه می باشد مجهول است.