سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا یوسف زاده چوسری – استاد یار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

تغییرات ایجاد شده در دنیای کار و پیچیدگی حاکم بر آن ،حاکی از آن است که دانش آموزان برای ایفای موفقیت آمیز مسئولیت های زندگی ،باید واجد مهارت های مختلف شناختی ، اجتماعی ،اخلاقی،اقتصادی ، و زیستی باشند ،بررسی ها نشان می دهد رویکرد های سنتی به دلیل اهتمام بر پرورش مهارت های تک بعدی نمی توانند فراگیران را به این مهارت ها مجهز نمایند.از منظر برخی از متخصصان حوزه بر نامه درسی ، طراحی برنامه های درسی به شیوه ی تلفیقی می تواند به این مهم تحقق بخشد. رویکرد تلفیق از پیشینه طولانی برخوردار است. سقراط با ایجاد پیوند بین دانش و ارزش ،اولین پیشگام اندیشه تلفیق بوده است. هربارت و وروانشناسان طرفدار اندیشه قوای ذهنی و طراحان اندیشه ی تعلیم و تربیت پیشرو به رویکردتلفیق حیات تازه بخشید ند. ،.علیرغم اثرات مثبت و غیر قابل انکار آموزش های بین رشته ای ، این رویکرد در نظام های مختلف آموزشی و از جمله ایران مورد توجه واقع نشده است بر این اساس در این مقاله ضمن بیان ضرورت آموزش های بین رشته ای و تبیین ویژگی های روش های دهگانه آموزش بین رشته ای ،به پیش بایسته های تحقق آن در نظام آموزشی ایران اشاره خواهد شد.