سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی کازرونی – استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده:

دولت استعمارگر بریتانیای کبیر که در سال ۱۷۶۰ میلادی بر اساس توافق نامهای با کریمخان زند، راه ورود خود را با قرارداد منعقده با شیخ سعدون، حاکم وقت بوشهر به این بندر هموار کرده بود، نخستین تهاجم نیروی انتظامی خود را به بهانۀ آزادی شهر هرات، در سال ۱۸۳۹ به بوشهر آغاز و این شهر را تحت اشغال نظامی و سیاسی خود درآورد. بار دیگر، در دومین تهاجم در سال ۱۸۵۶ بوشهر تحت اشغال نیروی نظامی انگلیس درآمد و هر چند که در این زمان با اعلام جهاد مجتهدان و سرداران از جان گذشتۀ بوشهری از جمله باقرخان و رئیس علی دلواری مواجه گردیدند، اما به سبب بیکفایتی حاکمان وقت و خیانت دولتمردان، سرانجام انگلیسیها، بوشهر را به تصرّف خود درآوردند.اما بالاخره با مبارزات خستگی ناپذیر مبارزان و دلاورمردان جنوب در تاریخ ۲۱ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری به اشغال نظامی بوشهر پایان داده شد.