سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمال بیگی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه . مراغه – ایران
رضا عبدی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی ومدرس دانشگاه

چکیده:

پدیده های الکترونیکی و از همه مهم تر صنعت رایانه بخش عظیمی از فعالیت های بشری را تحت سیطره خود قرار داده وپدیده ی ماشینیزم به سرعت در حال پیشرفت است . تا جایی که دنیای امروز را می توان عصر ارتباطات نامید . به کار انداختن قسمت سخت افزار رایانه به منظور انجام فعالیتی خاص ، مستلزم استفاده از دستورالعمل هایی است که از لحاظ فنی نرم افزار رایانه ای شناخته می شوند . امروز بحث فن آوری اطلاعات وارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر ) است ، مساله ی جدیدی را با عنوان پاسخ گویی به سوء استفاده هایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است . نگاه جرم شناختی به این موضوع ، برسی راهکارهای پیشگیری کننده از جرایم رایانه ای را پر اهمیت می سازد .از این رو پس از تو ضیح مختصر راجع به ماهیت جرایم رایانه ای،به اقدام های انجام شده در حوزه ی پیشگیری غیر کیفری پیشگیری وضعی پرداخته و به محدودیت های حاکم بر این پیشگیری واقدام های انجام شده در کشورمان اشاره می نما ییم . در پایان با تاکید بر قابلیت ها و چالش های فراروی این مدل پیشگیری جدید ،راهکارهایی پیشنهاد گردیده است .