سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام وزیری – دپارتمان روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

دعوای تاثیر محیط و درون داده های زیستی فرد مناقشه ای جدید نیست. هنوز افراد زیادی هستند که آدمی را گرفتار جبر محیط یا زیست می دانند. عده ای نیز راه میانه برگزیده و این دو را در قالب یک فرمول جبری مطرح کرده بر این باورند که آدمی نتیجه حاصل ضرب این دو جبر است. به هر حال ظاهرا از جبر چه زیستی باشد یا محیطی و یا برآیند آنها، گریزی نیست. براستی جای خود انسان در این معادله کجاست؟