سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالمجید ثامنی – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

وجود ۴۰ تا ۵۰ میلیون هکتار اراضی بیابانی و شنزار در ایران و همچنین برنامه واگذاری قریب به ۳۰ میلیون هکتار از عرصه های مرتعی به دامداران و مرتعداران این نگرانی را در اذهان می پروراند که در اثر عدم رعایت دقیق مقررات و قوانین مربوطه و یا در اثر عدم نظارت دقیق این وسعیت عظیم از مراتع مولد تضعیف شده و سیر قهقهرایی را در پیش گرفته و پس از چند سال تبدیل به بیابان و شنزار شوند بنابراین لزوم اعمال روشهای مبارزه با فرسایش و نیز حفاظت خاک در این اراضی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد دراین مقاله سعی بر این است تا شیوه هایی از روشهای مداوایی با اجرای روشهای پیشگیری حفاظتی برروی زمینهای مزروعی و مناطق جنگلی و بخصوص روی اراضی که قرار است در برنامه پنجساله دوم واگذار شود را مورد بحث قرار گیرد. .عمده روشهای مورد نظر در این مقاله عبارتند از : حفظ پوشش گیاهی رعایت اصول صحیح زراعت و ابیاری رعایت دقیق مبانی مرتعداری و جنگلداری توجه به اصول استفاده بهینه از اراضی با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت آنها اگاهی عمومی و اموزش همگانی. همچنین دراین مقاله پیشنهاداتی در خصوص اموزشهای مدرسه ای از کودکستان تا سطح دانشگاه و نیز نحوه استفاده از امکانات موجود و برای نمونه استفاده از انواع رسانههای گروهی در اموزشهای غیرمدرسه ای مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.