سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی رحمانی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
شراره ضیغمی – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

حادثه چیست و چرا بایدمورد بررسی قرارگیرد؟ چه کسی مسئول بررسی حادثه است؟ آیادرتیم تحقیق حضور یک ناظر مستقیم الزامی است؟ چگونه م یتوان از بی طرفی گروه تحقیق اطمینان حاصل نمود؟ بررسی حادثه شامل چه مراحلی است؟ در بررسی علت حادثه چه مواردی باید مورد توجه قرارگیرد؟ اطلاعات چگونه جمع آوریمی شوند؟ هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری چه مواردی بایددر نظر گرفته شود؟ لزوم ارایه پیشنهادات از سوی گروه تحقیق چیست؟ در صورت مشاهده خطای انسانی در بروز حادثه چه تمهیداتی باید مدنظرقرارگیرد؟