سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وریا زندی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

امنیت عامل بسیار مهمی در جوامع مسکونی است بدون امنیت هیچ اجتماع مسکونی شکل نخواهد گرفت و بی معنا بودن را به همراه خواهد داشت مجتمع های مسکونی که با جنایات مختلف مواجه می شوند یا ترسی از قربانی شدن توسط جنایات مختلف در آنها وجوددارد آسیب پذیر خواهند بود یا نمی توانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند درواقع ایجاد امنیت بدون حضور پلیس و نگهبانان در آنها به خصوص درمجتمع های بزرگ مسکونی غیرممکن است اما می توانیم برخی عوامل دیگر نظیر مشارکت در مسکن و طراحی شهری مناسب را به منظور کاهش نیاز به حضور پلیس و نگهبانان در جهت ایجاد امنیت و آرامش به کار گیریم در تهران تراکم بالای اجتماعات مسکونیوجود دارد ودرنتیجه ساختمان های بلندمرتبه با تعداد بیشماری از واحدهای مسکونی ساخته شدها ست.این مشکل باعث ایجاد مناطق متعدد شده و ساکنین آنها هیچیک یکدیگر را نمی شناسندو مفهوم همسایگی در آنها معنی ندارد درعین حال فضاهای بسیاری در احتماعات مسکونیوجود دارند که قابلیت دفاعه و امنیت ساکنین که درمعرض خطر را تامین می کنند دراین پژوهش سعی بر آن است که پس از بررسی مجتمع های مسکونی متنوع و موضوع آنها برخی از روشهای مناسب جهت جلوگیری از جنایات ارایه شود. به کارگیری زمین مسکونی عمده استفاده از زمین درشهر است که ایجادپایداری و امنیت برای شهروندان در محیط های مسکونی شان عامل بسیاری در ایجاد شهری قابل زندگی سالم و مرفه می باشد