سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد جعفری – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
ندا عبداللهی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
حسین محمدی – گروه کامپیوتر – دانشگاه تهران

چکیده:

پروتکل مسیریابی مختلفی برای شبکه های خاص منظوره ارائه شده است. از آن جمله می توان به پروتکل های LAR اشاره کرد. در این پروتکل ها , مسیریابی بین نودها با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها انجام می شود. از این رو , موفقیت این پروتکل ها در مسیریابی شدیداً به داشتن موقعیت سایر نودهای شبکه وابستهاست.از طرف , دیگر انتشار مرتب موقعیت نودها در شبکه با افزایش تعداد نودها , موجب افزایش چشمگیر ترافیک شبکه می گردد و عملاً این پروتکل ها کارایی خود را از دست می دهند.ما در این مقاله با به کارگیری یک روش یادگیری خاص سعی کرده ایم از روی موقعیت های قبلی یک نود , موقعیت های بعدی آن را با دقت خوبی پیشگوئی کنیم. با به کار گیری این روش , مسیریابی در شبکه صورت هوشمندانه انجام می شود و در نتیجه نیازی به انتشار مرتب موقعیت نودها در شبکه نخواهیم داشت کهاین امر موجب افزایش قابلیت توسعه پذیری شبکه و کاهش سربار شبکه می گردد.