سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محبی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نانوسیالات به عنوان راهی برای بهبود عملکرد حرارتی سیالاتی که هم اکنون برای انتقال حرارت دردسترس هستند پیشنهاد شده اند یک راه محاسبهی رسانایی گرمایی نانوسیالات دینامیک مولکولی تعادلیEMD است درمطالعات پیشین EMD رسانایی گرمایی نانوسیالات معمولا بوسیله تابع خود همبستگی جریان حرارت و ازطریق معادله گرین کابو محاسبه شده است همگرایی این انتگرال به زمان زیادی نیاز دارد و یا ممکن است بخوبی اتفاق نیفتد دراین مطالعه برا یمحاسبه رسانایی گرمایی از یک روش جدید برپایه ترکیب دینامیک مولکولی تعادلی EMD و غیرتعادلی NEMD با درنظر گرفتن شرایط مرزی کروی استفاده شده است دراین روش ابتدا ظرفیت گرمایی ویژه و نفوذ حرارتی نانوسیال به ترتیب از دو روش NEMD B EMD تعیین شده سپس رسانایی گرمایی از رابطه نفوذ حرارتی با ظرفیت گرمایی ویژه محاسبه شده است.