سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مستوفی زاده – دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجتبی دهقان منشادی – دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا شریفی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این پژوهش به ارایه ی یک متدولوژی برای طراحی مفهومی یک تونل باد عمودی می پردازد پس از تدوین الگوریتم براساس یک ماموریت تعریف شده طراحی مفهومی اتاق آزمون تونل باد عمودی با کاربرد تمرین معلق شدن انسان انجام شده است مدل یک انسان می باشد و با توجه به وزن و قد یک انسان استاندارد و درجه انسداد ابعاد مقطع کاری و با توجه به سرعت حد و محدوده وزن ماخ مورد نظر به دست می آید همچنین برای بررسی میزان دقت این الگوریتم نتایج این پژوهش با طراحی مفهومی اتاق آزمون برای ماموریت های مشابه درسطح جهان مقایسه شده است که الگوریتم ارایه شده دراین تحقیق را تایید می نماید.