سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده:

در این مقاه ما ابتدا با توضیح اهمیت فریند تفکیک و جداسازی برای شناخت خرده سیستمها و بیان الزامات و نکات حائز اهمیت در آن به نقد روند ادغام وزارتخانه ها و تحلیل سیستمی این پدیده به عنوان مثالی ملموس و به روز پرداختیم. در ادامه در جهت تلاش برای ساماندهی به اتخاذ استرانژی در تشکیل وزارتخانه ها در دولت پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده را مطرح می کنیم که دو پنجره برای نگاه به این موضوع بر شمردیم : اول: لزوم رویکرد سیستمی برای طراحی نهادها در پاسخ به نیازهای جامعه : باید سیاستگذران نسازهای جامعه را در تعامل و رابطه بسیار تنگاتنگ با هم ببینند موضوعی مثل جوانان ، کودک ، مسکن ، تربیت ، آموزش ، زنان و …. می تواند زیر موضوعهای خانواده باشند و در کل خانواده معنا پیدا کنند. نگاه منحصر به فرد اسلام به خانواده ئیگر موید این نظریه است که واحد تشکیا دهنده جامعه خانواده است نه فرد. دوم: ساده سازی الگوی تعامل خرده سیستمها : انتخاب ساختار مناسب. این علت که بیشتر به بعد اجرایی و عملیاتی تشکیل دولت مربوط است با توجه به هدف ساده سازی الگوی تعامل خرده سیستمها به روش انتخاب ساختار مناسب به سیاستگذاران توصیه می کند که در نیاز سنجی خود تجدید نظر کرده و واحدهای جامعه را از حیث دیگر ببینند و تقسیم بندی کنند . به بیان دیگر به جای تقسیم بندی فعلی که بر مبنای وظیفه است باید بر مبنای پروژه و مساله ساختار دولت را طراحی کرد. ما مدعی هستیم مهمترین پروژه ی دولت رشد و پاسخگویی به نیاز خانواده است.